مواد اولیه

یکی از پارامترهای مهم در امر تولید، استفاده از مواد اولیه سالم حاوی مواد موثر کافی  و عاری از هر نوع  آلاینده و باکتری می باشد. کارشناسان واحد تامین و خرید مواد اولیه با بررسی و تحقیقات فراوان از منابع موجود همواره سعی نمودند بهترین مواد اولیه را با بالاترین کیفیت تهیه و پس از تائید واحد آزمایشگاه شرکت، نسبت به خرید آن اقدام نمایند .

شرکت زرین دانه سنقر با دارا بودن سوله ها و سیلوهای متعدد قابلیت انبار مقدار متنابهی از مواد اولیه را داشته و همواره سعی کردند با مدیریت صحیح،  کیفیت محصولات خود را در یک سطح کاملاً مطلوب حفظ نمایند.