واحد کنترل کیفیت و آزمایشگاه

با توجه به حساسیت بهداشتی در تولید برخی از محصولات حساس نظیر انواع خوراک های مرغ اجداد و مادر، واحد کنترل کیفیت شرکت زرین دانه سنقر با بهره گیری از راهنمایی های متخصصین داخلی و خارجی و به منظور بالا بردن ضریب اطمینان بهداشتی تولید کلیه محصولات، اقدام به تدوین و اجرای دستورالعمل های بهداشتی و قرنطینه ای برای کنترل عوامل قابل انتقال باکتریایی و ویروسی نموده است. از این رو رعایت اصول قرنطینه ای و بهداشتی در فرآیندهای خرید مواد اولیه و نگهداری آن، تولید و بسته بندی و در نتیجه ثبات کیفیت از مهمترین ویژگی های محصولات تولیدی این شرکت می باشند.

آزمایشگاه این کارخانه با به کـار گیری دستگاه هـای پیشرفته آزمایشگاهی نظیرکوره الکتریکی،  فور، PH متر، انکباتـور، هیتر، هود باکتریولوژی، اتو کلاو، اسپکتروفتومتر، ترازو، رطوبت گیر دیجیتالی و دیگر تجهیزات مورد نیــاز توانسته است آزمایشـات بسیار دقیق شیمیایی و میکروبی را بر روی محصولات تولیدی خود انجام دهد تا بتواند محصولاتی با قابلیت و کیفیت بسیار بالا و عاری از هرگونه آلودگــی  به بازار ارائه نماید.