شناسایی تولید پایین در گله تخمگذار

سویه های امروزی مرغان تخمگذار معمولا" در دوران نیمچگی اگر از مدیریت صحیحی برخوردار نباشند، تولید کمتری خواهند داشت . مرغان تخمگذاری که بصورت تجاری پرورش پیدا می کنند ، پس از قرارگیری در جایگاه مر ...
آموزش 928 1
1399 فروردین 04

شما هم مرغدار شوید

آموزش مرغداری: قدم به قدم

در زمینه پرورش جوجه گوشتی،کتاب‌ها و رسالات متعددی نوشته شده است اما هنوز جای نوشته‌ای که هم جامع باشد و تمام مراحل پرورش را در برگیرد و هم ساده باشد تا بتواند ارتباط مؤثری با جامعة مرغدار بر ...
آموزش 828 0
1399 فروردین 04

معرفی علائم و اثرات بیماری نیوکاسل در طیور

پرندگان نیز همانند سایر جانورانی که بر روی زمین زندگی می کنند به انواع بیماری های مختلف مبتلا می شود. نیوکاسل یکی از بیماری های عمومی پرندگان  است که به صورت گسترده در میان آن ها مشاهده می شود. ا ...
آموزش 1042 0
1399 فروردین 04